Jaká je teplota přenosného ohniště? Poškodí se trávník? Ohřeje se plocha pod ohništěm?

Odpověď na otázku, zda se trávník pod přenosným ohništěm poškodí, je jednoznačná. Ano, bohužel poškodí. Trávník není odolný vůči vysokým teplotám, a proto je nutné pečlivě zvolit podklad pod ohniště.

V této situaci se osvědčuje použití materiálů, které jsou odolné vůči vysokým teplotám. Nejvhodnějším podkladem pro umístění přenosného ohniště jsou materiály schopné odolávat vysokým teplotám. To může být beton, zámková dlažba, cihly nebo dlažební kostky. Další možností jsou zhutněné hliněné či perkové (mlatové) plochy, které rovněž dobře odolávají teplotním vlivům. Velmi vhodné jsou plochy vysypané drobným kamenivem, kačírkem nebo štěrkem. Při volbě podkladu je tedy klíčové zohlednit nejen estetické hledisko, ale především funkčnost a bezpečnost pro uživatele i okolní vegetaci.

Pokud vás zajímají konkrétní teplotní údaje máme pro vás výsledky našich měření. Teplota samotného ohně se pohybuje v rozmezí 600 až 1000 °C, teplota povrchu přenosného kovového ohniště kolísá v rozmezí 350 až 400 °C. Zem pod ohništěm, které je vysoké přibližně 30 cm (to je většina běžných přenosných ohnišť), se postupně ohřeje na teplotu kolem 150 °C.

Ptáte se, zda má smysl podkládat nohy ohniště? Nemá. Teplota ohniště nezabrání postupnému ohřívání okolí a prostoru pod ohništěm.

Závěrem je důležité zdůraznit, že vegetace pod ohništěm spolehlivě a rychle zasychá a odumírá již u ohnišť umístěných ve výšce 70 cm nad trávníkem. Proto je nejen otázkou estetiky, ale i bezpečnosti a péče o zelené plochy, volit správný podklad pro přenosné ohniště a pečlivě zvažovat jeho umístění v zahradě.