Jaký typ posuvné vjezdové brány zvolit?

V tomto článku se dočtete co je posuvná brána. Popíšeme Vám dva základní tyty těchto bran a ukážeme Vám hlavní výhody a nevýhody obou variant.

Pro obě varianty platí, že se otevírají posuvem do strany, podél plotu. Při běžném pohledu zvenku rozdíl prakticky nepoznáte. Tento typ brány nikdy nezasahuje hluboko do vjezdu. Můžete tedy např. parkovat až těsně k bráně, což je nezbytné v méně prostorných vjezdech a parkovacích stáních.

 

Samonosná posuvná brána:

Nejběžnější varianta posuvných bran. Základem je ocelová konstrukce brány opatřená vynášecím trojúhelníkem v zadní části brány. Tento vynášecí trojúhelník zvětšuje celkovou délku brány přibližně o 1/3. Brána je v kontaktu se zemí mimo šířku průjezdu. Montuje se na masivní betonový základ, který je vlastně protizávažím celé brány. Na tento základ se montují pojezdová soukolí brány, vodicí sloupek a elektrický pohon. Průjezd mezi sloupky je čistý, bez jakýchkoliv překážek.

 

Výhody:

Čistý průjezd mezi sloupky.

Nevýhody:

Vyšší cena,

více prostoru pro otevření,

nosný trojúhelník viditelný zevnitř.

 

Posuvná brána na kolejnici:

Brána je vyrobená jako jeden rám a jezdí v celé délce po ocelové kolejnici. Vynášecí trojúhelník zde není potřeba
a těleso brány je tak podstatně kratší než u brány samonosné. K šířce průjezdu se připočítává pouze 40 cm. Konstrukce je zároveň subtilnější. Může být vyrobená ze slabších profilů, protože celá hmotnost se roznáší do základu pod bránou. Pojezdová kolejnice se montuje také do betonového základu. Ten může být méně masivní než
u samonosné brány, musí být ale v celé délce brány i v prostoru po otevření, tedy základ o dvojnásobné délce.

 

Výhody:

Nižší cena,

méně prostoru pro otevření.

Nevýhody:

Kolejnice vyžadující občasnou údržbu (čištění od sněhu).