Jak velké mají být mezery v zábradlí? Nejčastější dotaz našich zákazníků.

Mezera, tedy světlost mezi výplní, nesmí přesáhnout 80 mm u svislé a šikmé výplně v úhlu do 45°. To platí pro zábradlí v budovách pro bydlení a ubytování a s volným přístupem dětí do 12 let.


Mezera u vodorovných a šikmých prvků v úhlu větším než 45° nesmí být větší než 180 mm. Zábradlí v budovách pro bydlení a ubytování a s volným přístupem dětí do 12 let zábradlí s vodorovnou výplní nepřipouští.

Spodní vodorovná mezera mezi pochozí plochou (podlahou) a prvním vodorovným prvkem nesmí přesahovat 120 mm

U celoplošné výplně zábradlí (např. sítě) nesmí jednotlivým okem projít koule o průměru větším než 40 mm

Pozor! Například pro mateřské školky platí mnohem přísnější pravidla. Kupříkladu mezery ve svislé výplni nesmí být větší než 80 mm atd.

Jak je to správnou výškou zábradlí se můžete dočíst v tomto článku.