Mezera, tedy světlost mezi výplní, nesmí přesáhnout 120 mm u svislé a šikmé výplně v úhlu do 45°

Mezera u vodorovných a šikmých prvků v úhlu větším než 45° nesmí být větší než 180 mm 

Spodní vodorovná mezera mezi pochozí plochou (podlahou) a prvním vodorovným prvkem nesmí přesahovat 120 mm

U celoplošné výplně zábradlí (např. sítě) nesmí jednotlivým okem projít koule o průměru větším než 40 mm

Pozor! Například pro mateřské školky platí mnohem přísnější pravidla. Kupříkladu mezery ve svislé výplni nesmí být větší než 80 mm atd.