Správnou výšku ochranného zábradlí udává platná technická norma

V jednoduché tabulce vám objasníme, jak je to se správnou výškou ochranného zábradlí.


Pro stanovení správné výšky ochranného zábradlí vycházíme z technické normy ČSN 74 3305. 

  • Snížená výška zábradlí 90 cm - hloubka volného prostoru do 3 m
  • Základní výška zábradlí 100 cm - hloubka volného prostoru do 12 m
  • Zvýšená výška zábradlí 110 cm - hloubka volného prostoru nad 12 m, nebo ve volném prostoru je ohrožení zdraví škodlivými látkami
  • Zvláštní výška zábradlí 120 cm - hloubka venkovního volného prostoru nad 30 m

Jak je to s velikostí mezer u zábradlí popisujeme v tomto článku.