Velmi kvalitní a trvanlivá povrchová úprava. Je možné aplikovat na všechny typy ocelových konstrukcí, zámečnických výrobků atd. Žárové pozinkování se provádí zásadně až po výrobě daného výrobku ve specializovaných firmách. Na žárově pozinkované povrchy lze následně nanášet barvu v libovolném odstínu.

  • Žárové pozinkování se provádí máčením do roztavené zinkové lázně neboli taveniny o teplotě 460 °C
  • Duté profily musí být před ponorem provrtány a díky tomu se zinek dostane i do uzavřených profilů, jako jsou např. trubky a jekly.
  • Velikost zinkovaných výrobků není prakticky omezena, neboť největší zinkovací lázně mají rozměry 13 x 1,7 x 2,5 m.

Dodatečné svařování, řezání nebo broušení hotových, pozinkovaných výrobků je naprosto nežádoucí! Tzv. opravné zinkové barvy a speje, které se na opravu poškozeného zinku používají, nemají zdaleka takovou kvalitu a životnost jako žárové pozinkování. Brzy se dostaví loupání této barvy a koroze v místě neodborného zásahu. Pokud jsou konstrukce určené k žárovému pozinkování větší než zinkovací lázně, jsou zapotřebí konstrukční šroubové spoje. Jen tak bude výsledné dílo odolné a trvanlivé.